Auritus – centrum pro lidi ohrožené závislostí

O nás

Centrum Auritus nabízí adiktologické služby lidem užívajícím návykové látky, gamblerům a rodičům a osobám, kteří problém s užíváním návykových látek řeší u svých dětí a blízkých. Vedle toho nabízí i služby zaměřené na prevenci užívání návykových látek u žáků a studentů škol a učilišť.

Poskytujeme služby v těchto oblastech

  Pro uživatele/experimentátory/hráče:

 • Nízkoprahové služby (hygiena, potraviny, ošacení, výměný program)
 • Poradenství
 • Sociální práce
 • Krizová intervence
 • Ambulantní léčba (drogy, gambling)
 • Zprostředkování substituční léčby
 • Ambulantní doléčování
 • Výkon trestu obecně prospěšných prácí
 • Informace o drogách
 • Pracovní programy
 • Zprostředkování léčby
 • Služby jsou poskytovány bezplatně.

  Pro rodiče a blízké osob užívajících návykové látky, pro celé rodiny:

 • Poradenství
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami
 • Služby jsou poskytovány bezplatně.

  Pro školy a učiliště:

 • Beseda s prezentací zařízení pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Celodenní interaktivní program zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Beseda pro rodiče ve školách
 • Ceník programů zde.

Kontakt

Klokotská 114
390 01 Tábor
Telefon: 381 255 999

E mail: auritus@iol.cz

Název organizace

Farní charita Tábor
IČO: 46707107
Číslo účtu: 1533968, ČSOB Tábor
Registrace : u MK 14.10.1998

 • Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. Kontaktní centrum (Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou)
 • Certifikace: udělena 20.12.2005, 30.1.2009 a 8.3.2012-12.12.2015
certifikát kontaktní centrum certifikát ambulantní léčba